Information

En juridisk rådgivningsbyrå

Fonseca är en juridisk byrå och arbetar med juridiska tvister som berör bland annat:

• Familjerätt dvs. vårdnaden och vårdnadstvister m.m. Vi har många års erfarenhet att arbeta med dessa ärenden. Vi har även erfarenhet i Internationella vårdnadstvister.
• Arbetsrätt dvs. tvister som rör uppsägning, omplaceringar m.m. Vi hjälper dig som arbetsgivare vill säga upp och är inte medlem i facket.
• Migrationsrätt dvs. vi biträder människor som söker asyl, uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning, arbete m.m.
• Diskrimineringsrätt. Vi har många års erfarenhet i denna område
• Vi arbetar även med med avtalsrätt, hyresrätt, fordran osv.

Vi talar utöver svenska, spanska, engelska, förstår portugisiska och italienska. Vi tillämpar statliga timkostnadstaxa. Ärenden / fall finansieras med rättshjälp för de som tjänar under 260 000 kr/år från staten eller rättsskydd i t.ex. hemförsäkringen: Vi arbetar även på uppdrag dvs. att det är den enskilde/företag som betalar de arbete vi utför.

Vi har mål även i Malmö, vi innehar F-Skatt och är momsregistrerat.

Migrationsrätt

Vi biträder människor som söker asyl, uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning, arbete m.m.

Diskrimineringsrätt

Vi hjälper dig i alla former av diskrimineringsfrågor. Vi har många års erfarenhet i denna område

Finansiering

Ärenden / fall finansieras med rättshjälp för de som tjänar under 260 000 kr/år från staten