Tjänster

Familjerätt

Vi har många års erfarenhet att arbeta med vårdnaden och vårdnadstvister m.m. Vi har även erfarenhet i Internationella vårdnadstvister.

Arbetsrätt

Tvister som rör uppsägning, omplaceringar med mera. Vi hjälper dig som arbetsgivare vill säga upp och är inte medlem i facket.

Migrationsrätt

Vi biträder människor som söker asyl, uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anknytning, arbete m.m.

Diskrimineringsrätt

Vi hjälper dig i alla former av diskrimineringsfrågor. Vi har många års erfarenhet i denna område

 

Övrigt

Vi arbetar även med med avtalsrätt, hyresrätt, fordran osv.  Vi talar utöver svenska, spanska, engelska, förstår portugisiska och italienska

Finansiering

Ärenden / fall finansieras med rättshjälp för de som tjänar under 260 000 kr/år från staten
LÄS MER »